விகடன் நோட்ஸ் - கணக்கு

விகடன் நோட்ஸ் - கணக்கு

Category: கல்வி விகடன்
Author: விகடன் பிரசுரம்
Book Code:
Availability:
In Stock
  Price: Rs. 120 ( India )
  Price: Rs. 420 ( Outside India )

வணக்கம்! அன்பார்ந்த மாணவச் செல்வங்களே, கணிதத்தில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் பெற பொதுத் தேர்வு நோக்கில் விகடன் நோட்ஸ் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. விகடன் நோட்ஸின் சிறப்பம்சங்கள்: - ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள், புத்தகத்தின் பயிற்சி பகுதியில் இருந்து மட்டுமே கேட்கப்படுகின்றன. இவ்வினாக்கள் கேட்கப்பட்ட ஆண்டோடு விடையும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. - இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள், தெளிவான விளக்கங்களோடு தேவையான சூத்திரங்கள் மற்றும் படங்களுடன் இடம் பெற்றுள்ளன. - சிந்தனை மற்றும் கணக்கிடும் திறன்களை வளர்க்கும் வகையில் ‘செய்து பார்ப்போம்’ என்ற தலைப்பில் வினாக்கள்&விடைகள். - விடைகளை சரிபார்ப்பதற்கு குறிப்புகளும் விடைகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. - ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள், மிகத் தெளிவான விளக்கப்படத்துடனும், சூத்திரங்கள் மற்றும் படங்களுடனும் இடம் பெற்றுள்ளன. - பத்து மதிப்பெண் வினாக்கள், வரையும் திறனை வளப்படுத்துவதோடு, முழு மதிப்பெண் பெறவும் துணைபுரியும் வகையில் தரப்பட்டுள்ளது. - பொதுத்தேர்வில் கேட்கப்பட்ட முக்கிய வினாக்கள் ர அடையாளத்தோடு இடம் பெற்றுள்ளன. - ஒவ்வொரு கணக்கின் ஆரம்பம் மற்றும் முடிவும் தெளிவாக அடிக்கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. அனைத்துத் தரப்பு மாணவ-மாணவிகளும் எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் எளிய நடையில் மனதில் பதியும் விதமாக விகடன் நோட்ஸ் தந்துள்ளோம். விகடன் நோட்ஸ் படித்தால் 100_100 வாங்கி வெல்லலாம். வாழ்த்துக்கள்.

Thank you for your interest. What do you think of our new design?.
 
Name
Email
Phone
Comments
Feedback