விகடன் நோட்ஸ் -  அறிவியல்

விகடன் நோட்ஸ் - அறிவியல்

Category: கல்வி விகடன்
Author: விகடன் பிரசுரம்
Book Code:
Availability:
In Stock
  Price: Rs. 140 ( India )
  Price: Rs. 440 ( Outside India )

வணக்கம்! அன்பார்ந்த மாணவச் செல்வங்களே, - தமிழக அரசின் புதிய பாடத்திட்டத்தின்படியும், அரசுப் பொதுத் தேர்வு வினாத்தாள் அடிப்படையிலும் விகடன் நோட்ஸ் எழுதப்பட்டுள்ளது. - சமச்சீர் கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, 2015&ம் ஆண்டு, அறிவியல் பாடப் பகுதியில் உள்ள வினாக்களில் பெரிய அளவில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதற்கு ஏற்ப தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதே விகடன் நோட்ஸின் சிறப்பு அம்சம். - அனைத்து வினாக்களுக்கும் மதிப்பீடு வாரியாக விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.பகுதி வாரியாக, பொதுத் தேர்வு அடிப்படையில் கூடுதல் வினாக்களும் தரப்பட்டுள்ளன. - பாட வாரியாகத் தரப்பட்டுள்ள மதிப்பெண் ப்ளூ பிரின்ட்டை, மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் ஏற்ப தனியாகப் பிரித்துக் கொடுத்துள்ளோம். - அரசு பொதுத் தேர்வில் விடைத்தாள்களை திருத்தும் ஆசிரியர்கள் எதிர்பார்க்கும் வகையில் கருத்துக்களை வரிசைப்படுத்தி, எளிய நடையில் ப்ளூ பிரின்ட் அடிப்படையில் விடைகள் தரப்பட்டுள்ளன. - மாணவர்களின் பயிற்சிக்காக ஏப்ரல் 2015 அரசு வினாத்தாள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. - ஓரிருமுறை படித்தாலே மனதில் பதியும் வண்ணம் விடைகள், மிகவும் எளிய நடையில் தரப்பட்டுள்ளன. - அனுபவம் பெற்ற ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலுடன் இந்த நோட்ஸ் தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் இப்புத்தகத்தின் மூலம் சிறப்பாகப் பயின்று வெற்றிபெற மனதார வாழ்த்துகிறோம். நன்றி.

Thank you for your interest. What do you think of our new design?.
 
Name
Email
Phone
Comments
Feedback