எதையும் விற்பனை செய்ய எளிய வழிகள்

எதையும் விற்பனை செய்ய எளிய வழிகள்

Category: மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள்
Author: ரஞ்சன் எல்.ஜி.டி.சில்வா
Book Code: 564
Availability:
Out of Stock
  Price: Rs. 80 ( india )
  Price: Rs. 230 ( Outside India )

ஒவ்வொருவரிடமும் ஏதோ ஒரு திறமை மறைந்துள்ளது. ஆனால், அதை உணர்ந்துகொண்டு, அதை நம் வாழ்க்கையில் எப்படிப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுத்துவதில்தான் மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுகிறோம். முயற்சிகளும் பயிற்சிகளும் நிச்சயம் நம்மை உயர்வடையச் செய்யும் என்பதை முதலில் உணர வேண்டும். _இப்படி உணர்த்தக்கூடிய பல உதாரணங்களையும், உண்மைச் சம்பவங்களையும், சிந்திக்க வைக்கும் கதைகளையும் எடுத்துக்காட்டி சுயமுன்னேற்றத்துக்கான வழிகாட்டியாக வெளிவந்த ‘A Better Way To Sell’ என்ற ஆங்கில நூலின் தமிழாக்கமே இந்த நூல். விற்பனைத் துறை மட்டுமல்ல; எந்தத் துறையானாலும் மற்றவரிடம் நமது அணுகுமுறை எப்படி இருக்க வேண்டும், எவ்வாறு உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தி பக்குவப்பட வேண்டும், அதன்மூலம் எப்படி முன்னேற்றத்துக்கான வழியை ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்பது போன்ற பண்பை வளர்க்கும் அறிவுரைகள் இந்த நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன. கடினமான காரியங்களையும் பயிற்சியின் மூலம் செய்து முடிக்க முடியும் என்பதை விளக்க விளையாட்டுப் பயிற்சி, உடற்பயிற்சி போன்ற சில உதாரணங்கள் இந்த நூலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 'மனமிருந்த

Thank you for your interest. What do you think of our new design?.
 
Name
Email
Phone
Comments
Feedback